Holistisch werken

De uitleg in het woordenboek: Kijken naar het geheel.

Nou dat is het, dan zijn we klaar toch met de uitleg…
Toch komt er wel wat meer bij kijken, holistisch werken wil ook zeggen dat er niet aan symptoombestrijding gedaan wordt. Daar begint al het onderscheid van de reguliere artsen, helaas. Hoewel er aan toegevoegd mag worden dat steeds meer reguliere artsen meer gaan kijken naar emotionele oorzakelijkheden van een ziekte of aandoening.

Nu wil ik zeker niet propaganderen dat reguliere artsen er niet toe doen, zeker NIET. Vooraf gezegd, wanneer je je niet goed voelt, een ziekte of aandoening hebt, ga naar je huisarts!!!! In het geval van dieren, naar de dierenarts (DA)!!
Holistisch werken is dus kijken naar het geheel, wat is dat geheel?
Het geheel heeft met het individu te maken; voeding, huisvesting, opvoeding, alle invloeden van buitenaf op het individu, gesteldheid van het individu. De eenheid van lichaam en geest.
De Oosterse denkwijze/geneeswijze gaat er van uit dat; alles in verbinding met elkaar staat.
Alternatieve geneeswijzen beoogt met zijn behandelingen het eigen herstellend vermogen weer in balans te krijgen en te activeren.

Hoe werk ik in en met deze holistische visie met de dieren
Dieren in ons leven waar wij intensief mee omgaan, kunnen ons mooie boodschappen geven en onze eigen persoonlijke groei vooruitgang geven.  Mits wij hiervoor kunnen en willen open staan.
Eén van de mooiste voorbeelden, die voor heel veel lieve mensen geldt, is de adoptie van een ‘zielepoot’ uit verre warme landen.
Wanneer de ‘zielepoot’ in ontvangst genomen wordt, vloeien de tranen rijkelijk. ‘Ik ga goed voor je zorgen, ik zal je lijden wegnemen door heel veel van je te houden, de schoften, dat ze dit met je gedaan hebben, enz’, zijn de gedachten, de beloftes die gedaan worden. Heel nobel, ontzettend lief en een pluim voor de mensen die dit avontuur aangaan met een Goddelijk vonkje in ons bestaan.
En toch….vaak zit hier veel meer achter dan je op het eerste oog zou denken. Men noemt het ook wel psychologie van de koude grond, ik waag mij eraan.

Hypothetisch
Er wordt gevraagd een hond te behandelen met Bach remedie vanwege zijn trauma. Men weet niets van zijn achtergrond maar het is duidelijk dat de hond een traumatische achtergrond heeft vanwege het land van herkomst en het verhaal van de opvang.
De nieuwe verzorger kijkt en aait vol liefde en medelijden de hond, rakelt alle verschrikkingen op en wil dus hulp om de hond te laten ‘vergeten’.
Deze laatste zin toont de werkzame energie tussen verzorger en hond; verzorger vol medelijden, hond die dit (zeer waarschijnlijk) dagelijks voorgeschoteld krijgt.
De verzorger voedt hierdoor zijn eigen ‘slachtofferrol’, voortkomend uit zijn leven.
De hond krijgt niet de kans om te zijn wie hij werkelijk is in zijn nieuwe leven, maar blijft de ‘zielepoot’ die hij was.
Alles staat in verbinding met elkaar en heeft invloed op elkaar, komt hier dus werkelijk om de hoek kijken.

Mededogen voor wat de hond heeft doorstaan is een must maar, laat het niet door-leven in zijn nieuwe bestaan. Houd rekening met het feit dat veel van deze honden geen socialisatie hebben gehad met mensen en de leefomgeving binnenshuis. Een hond is trouw aan de mens whatever hij heeft meegemaakt, lever een stabiele basis, zorg voor veiligheid in lijf en emotie. Verraad hem niet door in die negatieve energie te blijven zitten waar hij uitgekomen is. Gun de hond tijd(soms jaren) maar ook jezelf.
Voor de verzorger geldt, waar komt jouw ‘slachtofferrol’ vandaan, waardoor vind je het zo belangrijk dat je het lijden van de hond weg wilt nemen….waar ligt dit onderwerp bij jouw??!! Waar vindt dit zijn oorsprong in jouw leven…..Hoe goed zorg jij voor jezelf!!??
Op het moment dat je dit inzicht naar jezelf opengebroken hebt, ga je op een andere liefdevolle manier met jezelf om maar ook met anderen(dieren).

Om de hulpvraag te beantwoorden, zie je dat holistisch werken een prachtige manier is om je eigen persoonlijke ontwikkelingspad aan te pakken, via een dier in dit geval. Maar in vele verschillende hulpvragen en alternatieve geneeswijze komt dit naar voren.

Holistisch werken: een prachtige manier voor ontwikkeling en genezing

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *