Homeopathie
Een zeer oude welbekende in de alternatieve geneeskunde. Hahnemann ontdekte dat bij toediening van de ruwe vorm van een geneesmiddel de werking veel te heftig was. Hij ging er daarom toe over om deze stoffen te potentiëren door middel van stapsgewijs verdunnen en schudden. Hoever hij hier ook mee doorging, de middelen bleven hun genezende werking behouden. Maar nu zonder de heftige bijverschijnselen. Tot op de dag vandaag heeft de wetenschap nog geen bevredigende verklaring voor dit fenomeen kunnen vinden.
Homeopathische geneesmiddelen werken volgens het gelijksoortigheidbeginsel: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen. Het doel van een homeopathische behandeling ihomeos het herstellen van het natuurlijk evenwicht, zowel op lichamelijk als op mentaal en psychisch niveau.

Een homeopaat gaat daarom op zoek naar de oorzaak van de verstoring en brengt alle relevante kenmerken en symptomen van de patiënt in kaart.

Zo wordt een totaalbeeld van de patiënt verkregen waarbij een middel wordt gezocht dat hetzelfde beeld heeft laten zien bij geneesmiddelenproeven.

Fytotherapie
Door kruiden genezen is een hele oude manier om ziekte/kwalen en ongemakken aan te pakken. Door de stoffen die in kruiden zitten, de zgn. inhoudsstoffen.

Kruiden kunnen ziekte symptomen bestrijden,maar wat nog belangrijker is, ze brengen ook psychische veranderingen op gang. Want genezen kan alleen als je van binnenuit geneest, niet alleen de kwaal, maar het hele organisme wordt aangepakt.
Kruiden kunnen het lichaam bijvoorbeeld ook reinigen, ze stimuleren dan de uitscheidingsorganen in hun werking.
Ook kunnen kruiden het weerstandsvermogen verhogen, omdat het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd.
Naast de kennis van de kruiden, hoe die te gebruiken, is het ook belangrijk om ziekteprocessen en hun verloop te kennen. Kruidengeneeskunde pakt het dus holistisch aan. Niet alleen de kwaal maar het hele organisme inclusief je denk- en handelswijze wordt aangepakt.
Paarden zoeken in de natuur zelf naar de kruiden die zij nodig hebben.
fyto
Een voorbeeld, een paard is herstellende van een ziekte tijdens de winter, in het voorjaar gaat hij opknappende heen en de wei in om aan te sterken. Het paard eet als eerste alle paardenbloemen uit de wei. Het paard weet instinctief dat paardenbloemen het lichaam ontgiften.
Het zelfhelend vermogen bevorderen door natuurlijke ingrediënten/kruiden is voor dieren een natuurlijk proces

Schusslerzouten
Een van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezighield met mineralen in het menselijk lichaam was Wilhelm Heinrich Schüssler.
Uit zijn onderzoek zijn de Schüssler Celzouten ontstaan, een ondersteuning van de gezondheid, waarbij de tekorten in de mineraalzouten (celzouten) zoals die in het lichaam aanwezig zijn op cel-niveau kunnen worden aangevuld.
Schüssler zocht naar een eenvoudige manier van ondersteuning van het lichaam en ging daartoe storingen, die wij ziektes noemen, grondig onderzoeken. Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel.

naamloos

De mineralen in het lichaam.
De celzouten ondersteunen de werking van het lichaam. Celzouten zijn mineralen/zouten zoals deze in het lichaam aanwezig zijn. Er zijn 12 basis celzouten en 15 aanvullende, die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam. U kunt deze minerale zouten bewust inzetten om de vitaliteit te bevorderen en de gezondheid te ondersteunen.

Bach bloesemremedie
Dr. Edward Bach, wilde in alle simpelheid de mens alternatieve remedies geven die negatieve gemoedstoestanden herstelden. Hij stelde; Goede gezondheid is harmonie, ritme, is positief, constructief en op een gelukkige wijze denken. Slechte gezondheid is er als we negatief, ongelukkig en destructief denken. Dat is de kracht van het denken, de macht die het denken over het lichaam heeft.
De zoektocht naar kruiden/planten die inwerken op die gedachten-kracht heeft hem gebracht tot 38 remedies.
In het kort komt het hierop neer;
Die gedachten-kracht is het gevolg van; karakter, opvoeding, scholen, maatschappij. Bij het toedienen van uitgebalanceerde remedies gaat die gedachten-kracht anders denken, waardoor een positieve invloed op het lichaam en herstel op kan treden.

Voel je vrij je hierover meer te laten informeren en stel, vrijblijvend, uw vraag

Bij verwonding of ziekte eerst een dierenarts consulteren! Alternatieve geneeswijzen kunnen in overleg naast de reguliere behandeling plaatsvinden of na de reguliere behandeling.